Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida, liksom att informera om de principer som styr när Haga Ett behandlar personuppgifter när vi exempelvis skickar ut brev per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan liksom under fliken Kontakt på Hemsidan.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

·       De personuppgifter Haga Ett samlar in är sådana du anger vid kontakt med oss. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.

·       Vi använder verktyget Google analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och för att utvärdera Hemsidans funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på vår hemsida och vad du klickar på insamlas och överförs till Haga Ett). Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat här, och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Haga Ett samlar in uppgifter om dig.

·       Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från butiksmiljön, Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänslig. När vi bedömer att så inte är fallet publicerar fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

BEHANDLINGEN

·       Haga Ett är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

·       Om du vill veta vilka personuppgifter om dig Haga ETT behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Haga ETT:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt på Hemsidan.

·       Utöver vad som framgår ovan kommer Haga ETT inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

·       Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss finner du kontaktuppgifter under fliken Kontakt på Hemsidan.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

·       Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.

·       Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem.

·       De personuppgifter vi samlar in behöver vi för att administrera vår försäljning för er, och i förekommande fall skicka ut information. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutad affär.